De pre-sale is gestart

Met veel enthousiasme melden wij dat de pre-sale van de 2-onder-1-kap woningen, de tussenwoningen en de hoekwoningen in het plan Woon aan de Weide is gestart. Kijk hier voor de verschillende woningtypes en hier voor de plattegronden van de woningen.

Een koopsom in bandbreedte
Voor velen een moment waarnaar uitgekeken wordt! De voorlopige documentatie en van/tot prijzen zijn op deze website te vinden.  
Op dit moment zijn wij druk met de definitieve afronding van het plan, echter nog niet alle kosten (o.a. bouwkosten) zijn voor ons inzichtelijk, vandaar dat wij werken met een bandbreedte.

Inschrijven
Je kan je vanaf donderdag 6 juni online via onze website inschrijven als geïnteresseerde en je voorkeur aangeven voor één van de woningen. In het formulier kun je meerdere bouwnummers aangeven die je voorkeur hebben. Je kan tevens een volgorde in deze voorkeur aangeven. Per (toekomstig) huishouden is slechts één inschrijving toegestaan. Tijdens de inschrijfperiode kan je rustig op uw gemak alle verschillende woningtypen online bekijken en eventuele wijzigingen in je voorkeur doorvoeren.
De inschrijving voor de pre-sale eindigt op maandag 17 juni om 12:00 uur, waarna de digitale toewijzing plaats zal vinden.

Toewijzen
Ben je ingeloot voor een nieuwbouwwoning? Dat is goed nieuws! Er wordt een afspraak ingepland waarbij je alle informatie over de woning ontvangt. Het is nu tijd om je te verdiepen in de plattegrond, de indeling van de woning, de technische omschrijving en het meer-/minderwerk. Ook zal rond die periode de definitieve verkoopprijs bekend zijn. Zo weet je precies wat je kunt verwachten van het traject rondom het kopen van een nieuwbouwwoning. Je krijgt daarna natuurlijk even de tijd om er goed over na te denken en uit te zoeken of je definitief over wilt gaan tot aankoop van de woning. Uiteraard beantwoorden wij je vragen graag zodat je een weloverwogen beslissing kan nemen.

Tip: maak in deze fase een afspraak met een adviseur om de financiële haalbaarheid van de aankoop van de woning te toetsen. Indien je tot aankoop over wenst te gaan, wordt er een vervolgafspraak gepland voor het tekenen van de koop -en aannemingsovereenkomst.

Niet ingeloot?
Ben je niet ingeloot, dan ontvang je hierover een email en blijf je genoteerd staan als reserve kandidaat. Soms vallen optanten af: dan zullen wij de volgende kandidaat op de reservelijst benaderen. Tussentijds wordt er niet met ingeschrevenen gecommuniceerd over de rangorde van reservekandidaten.

Kopen
Gefeliciteerd! Wanneer je de beslissing hebt genomen om de nieuwbouwwoning te kopen, worden de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst getekend. Een spannende tijd breekt aan: er zullen allerlei keuzes gemaakt worden en het is wachten tot de bouw start.

Verwachting start bouw
Wanneer 70% van de woningen is verkocht en is voldaan aan alle opschortende voorwaarden, zal gestart worden met de bouw. De verwachting is dat de bouw begin 2020 zal aanvangen. Dat lijk ver weg maar voor u het weet, is het zover. Heb je nog verdere vragen? Neem gerust contact met ons op!

Deel deze pagina: